k.ú.: 659428 - Jezeřany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 594211 - Jezeřany-Maršovice NUTS5 CZ0647594211
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6212 - Moravský Krumlov
Pověřený obecní úřad 62122 - Moravský Krumlov

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 3018 5455452
vinice 65 14891
zahrada 114 56515
travní p. 1 1328
lesní poz les(ne hospodář) 87 47099
lesní poz 166 137490
vodní pl. nádrž umělá 1 304
vodní pl. tok přirozený 58 6746
zast. pl. zbořeniště 7 1800
zast. pl. 390 106553
ostat.pl. jiná plocha 140 23963
ostat.pl. manipulační pl. 192 71051
ostat.pl. neplodná půda 15 2305
ostat.pl. ostat.komunikace 1096 180300
ostat.pl. pohřeb. 2 1867
ostat.pl. silnice 4 39832
ostat.pl. zeleň 4 1667
Celkem KN 5360 6149163
Par. DKM 95 127457
Par. KMD 5265 6021706
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 88
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 101
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 26
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 81
rozestav. 2
Celkem BUD 344
LV 494
spoluvlastník 753

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 15.04.2014 1:1000 07.05.2014 *) část k.ú. při KPÚ v k.ú. Vedrovice a Zábrdovice u Vedrovic
KMD 1:1000 06.03.2012 část k.ú.přepracováním
S-SK ŠS 1:2880 1825 07.05.2014


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 18.09.2020 10:58

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.