k.ú.: 659347 - Jeviněves - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 531871 - Jeviněves NUTS5 CZ0206531871
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2114 - Mělník
Pověřený obecní úřad 21141 - Mělník

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 588 2948884
vinice 15 35651
zahrada 139 91090
ovoc. sad 49 283345
travní p. 18 47442
lesní poz 54 1392010
vodní pl. nádrž umělá 1 1037
vodní pl. rybník 10 902
vodní pl. tok umělý 8 1195
vodní pl. zamokřená pl. 1 547
zast. pl. společný dvůr 2 188
zast. pl. zbořeniště 6 1444
zast. pl. 174 66998
ostat.pl. dobývací prost. 1 4710
ostat.pl. dráha 1 1641
ostat.pl. jiná plocha 42 44633
ostat.pl. manipulační pl. 25 11543
ostat.pl. neplodná půda 82 64477
ostat.pl. ostat.komunikace 79 89009
ostat.pl. silnice 1 27123
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 12302
ostat.pl. zeleň 2 1038
Celkem KN 1299 5127209
Par. KMD 1299 5127209
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 98
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 38
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 167
LV 274
spoluvlastník 536

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.10.2012
S-SK GS 1:2880 1840 17.10.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 24.05.2019 21:19

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.