k.ú.: 659274 - Rynartice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562556 - Jetřichovice NUTS5 CZ0421562556
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42022 - Česká Kamenice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 13 19115
zahrada 80 62267
travní p. 230 543228
lesní poz les(ne hospodář) 87 6290982
lesní poz 70 607874
vodní pl. tok přirozený 3 18111
zast. pl. zbořeniště 9 688
zast. pl. 110 20613
ostat.pl. jiná plocha 30 50314
ostat.pl. manipulační pl. 4 2621
ostat.pl. neplodná půda 22 9200
ostat.pl. ostat.komunikace 71 73755
ostat.pl. silnice 1 17442
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 18 7718
Celkem KN 748 7723928
Par. KMD 748 7723928
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 35
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 15
č.p. ubyt.zař 6
č.e. bydlení 1
č.e. jiná st. 5
č.e. rod.rekr 41
bez čp/če jiná st. 6
Celkem BUD 110
LV 145
spoluvlastník 175

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.11.2011
S-SK GS 1:2880 1843 07.11.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 25.09.2020 06:28

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička