k.ú.: 659223 - Sušetice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Benešov email: kp.benesov@cuzk.cz
Tyršova 1902, 25616 Benešov telefon: 317716450 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 530573 - Sedlec-Prčice NUTS5 CZ020B530573
Pracoviště 201 - Benešov

Obec s rozšířenou působností 2123 - Sedlčany
Pověřený obecní úřad 21231 - Sedlčany

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 86 674098
zahrada 42 48147
travní p. 140 641665
lesní poz 227 1864672
vodní pl. nádrž přírodní 7 4705
vodní pl. tok přirozený 1 128
vodní pl. tok umělý 1 3440
vodní pl. zamokřená pl. 2 2246
zast. pl. 58 31884
ostat.pl. jiná plocha 11 10843
ostat.pl. manipulační pl. 9 21768
ostat.pl. neplodná půda 171 76380
ostat.pl. ostat.komunikace 52 48251
ostat.pl. silnice 7 26009
Celkem KN 814 3454236
Par. KMD 814 3454236
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 31
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 8
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 58
LV 98
spoluvlastník 135

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.11.2016
KM-D 1:2000 20.11.2000 04.11.2016
S-SK GS 1:2880 1840 20.11.2000 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Benešov.

vypočteno: 29.09.2020 16:18

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička