k.ú.: 659053 - Jestřabice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588601 - Koryčany NUTS5 CZ0721588601
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72033 - Koryčany

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 521 2584756
vinice 3 2335
zahrada 301 178782
ovoc. sad 1 2769
travní p. 293 1088706
lesní poz 94 3493027
vodní pl. nádrž umělá 19 74358
vodní pl. tok přirozený 5 8260
vodní pl. tok umělý 22 56671
zast. pl. zbořeniště 1 72
zast. pl. 257 78330
ostat.pl. jiná plocha 122 50177
ostat.pl. manipulační pl. 30 19540
ostat.pl. mez, stráň 3 2435
ostat.pl. neplodná půda 12 30816
ostat.pl. ostat.komunikace 107 159730
ostat.pl. pohřeb. 3 2047
ostat.pl. silnice 27 36943
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 4869
ostat.pl. zeleň 84 180171
Celkem KN 1908 8054794
Par. DKM 1405 7849858
Par. KMD 503 204936
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 20
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 134
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 11
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 23
č.e. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 17
rozestav. 2
Celkem BUD 254
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 371
spoluvlastník 506

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 23.11.2010 1:1000 24.11.2010 *) KPÚ extravilán
KMD 1:1000 10.11.2009
S-SK ŠS 1:2880 1827 24.11.2010


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 05.12.2019 18:46

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.