k.ú.: 658987 - Jestřabí nad Vláří - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Klobouky email: kp.valklobouky@cuzk.cz
Československé armády 259, 76601 Valašské Klobouky telefon: 577311227 fax:

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585319 - Jestřabí NUTS5 CZ0724585319
Pracoviště 737 - Valašské Klobouky

Obec s rozšířenou působností 7209 - Valašské Klobouky
Pověřený obecní úřad 72091 - Brumov-Bylnice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 447 1320292
zahrada 98 96002
ovoc. sad 2 16960
travní p. mez, stráň 2 437
travní p. 551 1415548
lesní poz 90 666308
vodní pl. nádrž přírodní 1 255
vodní pl. nádrž umělá 2 1950
vodní pl. tok přirozený 34 31486
vodní pl. zamokřená pl. 2 1381
zast. pl. zbořeniště 1 368
zast. pl. 139 46710
ostat.pl. jiná plocha 28 15360
ostat.pl. manipulační pl. 35 33129
ostat.pl. neplodná půda 149 136954
ostat.pl. ostat.komunikace 160 71340
ostat.pl. silnice 28 24298
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 7564
ostat.pl. zeleň 9 1439
Celkem KN 1783 3887781
Par. KMD 1783 3887781
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 96
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 136
LV 246
spoluvlastník 414

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.12.2009
S-SK ŠS 1:2880 1828 07.12.2009 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Klobouky.

vypočteno: 25.09.2020 15:26

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička