k.ú.: 658987 - Jestřabí nad Vláří - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Klobouky email: kp.valklobouky@cuzk.cz
Československé armády 259, 76601 Valašské Klobouky telefon: 577311227 fax:

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585319 - Jestřabí NUTS5 CZ0724585319
Pracoviště 737 - Valašské Klobouky

Obec s rozšířenou působností 7209 - Valašské Klobouky
Pověřený obecní úřad 72091 - Brumov-Bylnice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 482 1341909
zahrada 102 81039
ovoc. sad 2 16960
travní p. 576 1408248
lesní poz 90 666308
vodní pl. nádrž přírodní 1 255
vodní pl. nádrž umělá 3 1950
vodní pl. tok přirozený 34 31486
vodní pl. zamokřená pl. 2 1381
zast. pl. společný dvůr 8 2054
zast. pl. zbořeniště 6 1001
zast. pl. 145 46278
ostat.pl. jiná plocha 28 12169
ostat.pl. manipulační pl. 46 34488
ostat.pl. neplodná půda 153 137616
ostat.pl. ostat.komunikace 171 71625
ostat.pl. silnice 28 24298
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 7393
ostat.pl. zeleň 9 1439
Celkem KN 1892 3887897
Par. KMD 1892 3887897
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 61
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 37
bez čp/če bydlení 7
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 136
LV 243
spoluvlastník 410

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.12.2009
S-SK ŠS 1:2880 1828 07.12.2009 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Klobouky.

vypočteno: 23.08.2019 07:04

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.