k.ú.: 658359 - Jeníkov u Hlinska - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 547816 - Jeníkov NUTS5 CZ0531547816
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5302 - Hlinsko
Pověřený obecní úřad 53021 - Hlinsko

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 337 1435121
zahrada 194 69645
travní p. 381 1440484
lesní poz 183 2362165
vodní pl. nádrž umělá 1 876
vodní pl. rybník 1 151
vodní pl. tok přirozený 9 7786
vodní pl. tok umělý 16 4847
zast. pl. společný dvůr 1 9
zast. pl. zbořeniště 1 647
zast. pl. 226 50117
ostat.pl. jiná plocha 76 19971
ostat.pl. manipulační pl. 29 15380
ostat.pl. neplodná půda 132 287967
ostat.pl. ostat.komunikace 88 125070
ostat.pl. pohřeb. 1 1890
Celkem KN 1676 5822126
Par. KMD 1676 5822126
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 43
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 110
č.p. rod.rekr 1
č.p. shromaž. 1
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 22
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 3
Celkem BUD 218
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 314
spoluvlastník 521

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.05.2016
S-SK GS 1:2880 1839 31.05.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 19.08.2019 20:46

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.