k.ú.: 658260 - Jeneč u Prahy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284044040

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 539317 - Jeneč NUTS5 CZ020A539317
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21052 - Hostivice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.06.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 572 5466567
zahrada 349 151944
ovoc. sad 9 35086
travní p. 19 19337
lesní poz les(ne hospodář) 13 18825
vodní pl. rybník 1 10158
vodní pl. tok přirozený 5 5265
zast. pl. zbořeniště 17 3805
zast. pl. 640 345770
ostat.pl. dráha 41 115899
ostat.pl. jiná plocha 118 179205
ostat.pl. manipulační pl. 47 354493
ostat.pl. neplodná půda 9 156835
ostat.pl. ostat.komunikace 138 253319
ostat.pl. silnice 22 111213
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 15809
ostat.pl. zeleň 61 98064
Celkem KN 2070 7341594
Par. KMD 2070 7341594
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 174
č.p. byt.dům 10
č.p. doprava 5
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 4
č.p. obč.vyb 10
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 221
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 7
č.p. zem.stav 2
bez čp/če doprava 5
bez čp/če garáž 58
bez čp/če jiná st. 54
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 29
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 9
bez čp/če zem.stav 20
rozestav. 3
Celkem BUD 625
byt.z. byt 26
obč.z. byt 17
obč.z. j.nebyt 30
Celkem JED 73
LV 680
spoluvlastník 1052

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.05.2015
S-SK GS 1:2880 1840 29.05.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 19.06.2019 07:14

Aktuality

17.06.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (6/2019) je k dispozici ke stažení.

17.06.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.

14.06.2019
Zveřejněn aktualizovaný seznam změn názvů katastrálních území.