k.ú.: 658103 - Jedomělice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Slaný email: kp.slany@cuzk.cz
Netovická 376, 27401 Slaný telefon: 312522312 fax:312522493

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 532410 - Jedomělice NUTS5 CZ0203532410
Pracoviště 231 - Slaný

Obec s rozšířenou působností 2124 - Slaný
Pověřený obecní úřad 21241 - Slaný

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 927 3286633
chmelnice 138 284230
zahrada 149 88870
ovoc. sad 24 91413
travní p. 81 161645
lesní poz les s budovou 1 12739
lesní poz 138 2628334
vodní pl. nádrž umělá 2 643
vodní pl. tok přirozený 154 31982
zast. pl. společný dvůr 6 1580
zast. pl. zbořeniště 4 496
zast. pl. 212 100455
ostat.pl. jiná plocha 93 54377
ostat.pl. manipulační pl. 62 57101
ostat.pl. neplodná půda 59 31649
ostat.pl. ostat.komunikace 157 164928
ostat.pl. pohřeb. 1 1240
ostat.pl. silnice 11 39965
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 8908
ostat.pl. zeleň 2 2361
Celkem KN 2230 7049549
Par. KMD 2230 7049549
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 106
č.p. byt.dům 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 42
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 21
rozestav. 1
Celkem BUD 212
byt.z. byt 4
byt.z. garáž 4
obč.z. byt 4
obč.z. garáž 4
Celkem JED 16
LV 319
spoluvlastník 436

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 05.11.2012
S-SK GS 1:2880 1914 05.11.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Slaný.

vypočteno: 05.06.2020 02:23

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.