k.ú.: 658014 - Chřenovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 573574 - Chřenovice NUTS5 CZ0631573574
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6111 - Světlá nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61111 - Ledeč nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 379 3564600
zahrada 133 97655
travní p. 247 601500
lesní poz 240 2114693
vodní pl. nádrž umělá 4 6219
vodní pl. tok přirozený 14 97735
zast. pl. společný dvůr 4 33
zast. pl. zbořeniště 2 560
zast. pl. 234 81454
ostat.pl. dráha 7 102581
ostat.pl. jiná plocha 98 71616
ostat.pl. manipulační pl. 14 8413
ostat.pl. neplodná půda 108 65710
ostat.pl. ostat.komunikace 118 105322
ostat.pl. pohřeb. 2 4281
ostat.pl. silnice 2 40598
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 21 15585
Celkem KN 1627 6978555
Par. KMD 1627 6978555
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 65
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 16
č.p. zem.used 2
č.e. rod.rekr 91
č.e. ubyt.zař 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če ubyt.zař 5
bez čp/če zem.stav 22
rozestav. 1
Celkem BUD 226
byt.z. byt 6
byt.z. garáž 6
Celkem JED 12
LV 345
spoluvlastník 484

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.01.2015
S-SK GS 1:2880 1838 30.01.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 05.06.2020 02:33

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.