k.ú.: 657999 - Bělá u Jedlé - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 573566 - Bělá NUTS5 CZ0631573566
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6111 - Světlá nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61111 - Ledeč nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 277 2612140
zahrada 191 102552
travní p. 205 519514
lesní poz 40 515460
vodní pl. nádrž umělá 2 2626
vodní pl. rybník 1 26661
zast. pl. společný dvůr 5 159
zast. pl. zbořeniště 3 969
zast. pl. 208 67356
ostat.pl. jiná plocha 74 70024
ostat.pl. manipulační pl. 28 21092
ostat.pl. neplodná půda 23 9694
ostat.pl. ostat.komunikace 133 89748
ostat.pl. silnice 8 30335
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 573
Celkem KN 1199 4068903
Par. KMD 1199 4068903
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 91
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 25
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 17
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če prům.obj 10
bez čp/če zem.stav 17
Celkem BUD 205
byt.z. byt 8
byt.z. garáž 2
byt.z. j.nebyt 4
Celkem JED 14
LV 250
spoluvlastník 336

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.12.2014
S-SK GS 1:2880 1838 18.12.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 19.07.2019 21:06

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.