k.ú.: 657964 - Zálesí u Javorníka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jeseník email: kp.jesenik@cuzk.cz
Husova 1/10, 79001 Jeseník telefon: 584458175 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3811 - Jeseník NUTS4 CZ0711
Obec 536148 - Javorník NUTS5 CZ0711536148
Pracoviště 811 - Jeseník

Obec s rozšířenou působností 7102 - Jeseník
Pověřený obecní úřad 71021 - Javorník

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 3 3651
zahrada 32 21130
travní p. 252 1448831
lesní poz 709 17554729
vodní pl. tok přirozený 6 50995
vodní pl. zamokřená pl. 3 19281
zast. pl. zbořeniště 35 13636
zast. pl. 48 14072
ostat.pl. jiná plocha 81 69018
ostat.pl. neplodná půda 48 23782
ostat.pl. ostat.komunikace 98 60853
ostat.pl. pohřeb. 1 1033
ostat.pl. silnice 9 1918
Celkem KN 1325 19282929
Par. KMD 1325 19282929
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 29
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 48
LV 76
spoluvlastník 94

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.10.2013
S-SK ŠS 1:2880 1836 31.10.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jeseník.

vypočteno: 05.06.2020 02:34

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.