k.ú.: 657719 - Javorek - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595748 - Javorek NUTS5 CZ0635595748
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6108 - Nové Město na Moravě
Pověřený obecní úřad 61081 - Nové Město na Moravě

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 113 1760031
zahrada 73 37086
travní p. 252 1077152
lesní poz 130 754791
vodní pl. nádrž umělá 1 1104
vodní pl. tok umělý 6 12184
zast. pl. společný dvůr 1 191
zast. pl. zbořeniště 11 1869
zast. pl. 93 29175
ostat.pl. jiná plocha 42 18586
ostat.pl. manipulační pl. 31 31068
ostat.pl. neplodná půda 101 67364
ostat.pl. ostat.komunikace 90 71458
ostat.pl. silnice 5 40642
Celkem KN 949 3902701
Par. KMD 949 3902701
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 40
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.used 13
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 17
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 89
LV 108
spoluvlastník 136

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.10.2016
S-SK ŠS 1:2880 1835 31.10.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 20.08.2019 10:22

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.