k.ú.: 657565 - Jarošov u Uherského Hradiště - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592005 - Uherské Hradiště NUTS5 CZ0722592005
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72072 - Uherské Hradiště

Statistické údaje (stav ke dni: 05.08.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 969 2236845
zahrada 678 406434
ovoc. sad 48 78111
travní p. 367 495757
lesní poz 183 107566
vodní pl. nádrž umělá 2 445
vodní pl. tok přirozený 49 37709
zast. pl. společný dvůr 7 798
zast. pl. zbořeniště 22 3993
zast. pl. 696 200323
ostat.pl. jiná plocha 443 165073
ostat.pl. manipulační pl. 57 123039
ostat.pl. neplodná půda 22 11081
ostat.pl. ostat.komunikace 391 214367
ostat.pl. silnice 66 34167
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 56 83575
ostat.pl. zeleň 83 348405
Celkem KN 4139 4547688
Par. DKM 4139 4547688
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 4
č.p. byt.dům 20
č.p. jiná st. 15
č.p. obč.vyb 12
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 411
č.p. tech.vyb 3
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 14
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 7
bez čp/če garáž 22
bez čp/če jiná st. 35
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 12
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 16
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 1
Celkem BUD 613
byt.z. byt 363
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 74
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 439
LV 1237
spoluvlastník 5267

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 04.09.2014 1:1000 04.09.2014 *) Geodetická kancelář Uherský Brod Čech-Beníček, JPÚ na části katastrálního území
DKM 1:1000 23.10.2000 Geodis Brno
THM-V 1:1000 01.01.1978 23.10.2000 KGKS Brno, 1:1000, 1:2000
S-SK ŠS 1:2880 1827 01.01.1978


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 11.08.2020 06:40

Aktuality

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - Asistent/Asistentka.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce RÚIAN.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik/metodička bezpečnosti.