k.ú.: 657565 - Jarošov u Uherského Hradiště - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592005 - Uherské Hradiště NUTS5 CZ0722592005
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72072 - Uherské Hradiště

Statistické údaje (stav ke dni: 08.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1159 2293842
zahrada 693 363496
ovoc. sad 53 81670
travní p. 393 470091
lesní poz 266 107566
vodní pl. nádrž umělá 2 445
vodní pl. tok přirozený 54 37709
zast. pl. společný dvůr 7 798
zast. pl. zbořeniště 24 3993
zast. pl. 691 199023
ostat.pl. jiná plocha 514 170259
ostat.pl. manipulační pl. 73 125056
ostat.pl. neplodná půda 22 11081
ostat.pl. ostat.komunikace 420 217273
ostat.pl. silnice 108 34167
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 56 83575
ostat.pl. zeleň 77 347650
Celkem KN 4612 4547694
Par. DKM 4612 4547694
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 235
č.p. byt.dům 20
č.p. jiná st. 15
č.p. obč.vyb 13
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 176
č.p. tech.vyb 3
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 14
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 7
bez čp/če garáž 19
bez čp/če jiná st. 34
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 12
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 16
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 1
Celkem BUD 606
byt.z. byt 363
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 72
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 437
LV 1232
spoluvlastník 5035

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 04.09.2014 1:1000 04.09.2014 *) Geodetická kancelář Uherský Brod Čech-Beníček, JPÚ na části katastrálního území
DKM 1:1000 23.10.2000 Geodis Brno
THM-V 1:1000 01.01.1978 23.10.2000 KGKS Brno, 1:1000, 1:2000
S-SK ŠS 1:2880 1827 01.01.1978


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 09.12.2019 17:13

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.