k.ú.: 657484 - Jaroměřice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 578151 - Jaroměřice NUTS5 CZ0533578151
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5308 - Moravská Třebová
Pověřený obecní úřad 53081 - Jevíčko

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2791 6588517
zahrada 714 471310
ovoc. sad 180 430651
travní p. mez, stráň 3 479
travní p. 936 1596130
lesní poz 365 11607824
vodní pl. nádrž umělá 2 5834
vodní pl. tok přirozený 102 137099
vodní pl. tok umělý 32 7521
vodní pl. zamokřená pl. 8 8229
zast. pl. zbořeniště 2 391
zast. pl. 856 241772
ostat.pl. dráha 12 78564
ostat.pl. jiná plocha 330 341856
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 678
ostat.pl. manipulační pl. 34 63339
ostat.pl. mez, stráň 3 1993
ostat.pl. neplodná půda 218 64191
ostat.pl. ostat.komunikace 416 214173
ostat.pl. pohřeb. 1 4479
ostat.pl. silnice 53 167372
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 22968
ostat.pl. zeleň 18 6597
Celkem KN 7084 22061967
PK 6 5071
GP 144 508142
Celkem ZE 150 513213
Par. DKM 2228 2134222
Par. KMD 4839 19906640
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 5
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 4
č.p. les.hosp 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 9
č.p. rod.dům 487
č.p. rod.rekr 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.dům 8
č.e. rod.rekr 28
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če garáž 40
bez čp/če jiná st. 68
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 14
bez čp/če zem.stav 24
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz pod 3
Celkem BUD 723
byt.z. byt 12
obč.z. byt 6
Celkem JED 18
LV 1000
spoluvlastník 1481

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.03.2017
DKM-KPÚ 24.03.2004 1:1000 17.05.2004 *)
S-SK ŠS 1:2880 1834
S-SK ŠS 1:2880 1834 17.05.2004


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2023.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 13.08.2022 01:24

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.