k.ú.: 657310 - Jarohněvice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588563 - Jarohněvice NUTS5 CZ0721588563
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72034 - Kroměříž

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 724 4145969
zahrada 208 151324
ovoc. sad 15 173109
travní p. 82 115509
lesní poz 34 28136
vodní pl. nádrž umělá 1 1766
vodní pl. tok přirozený 94 48242
zast. pl. společný dvůr 1 647
zast. pl. zbořeniště 3 631
zast. pl. 209 62280
ostat.pl. dráha 1 29423
ostat.pl. jiná plocha 122 65121
ostat.pl. manipulační pl. 41 33607
ostat.pl. ostat.komunikace 140 92386
ostat.pl. pohřeb. 1 1720
ostat.pl. silnice 70 40093
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 963
Celkem KN 1748 4990926
Par. DKM 4 21953
Par. KMD 1744 4968973
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 62
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 46
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 3
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 37
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če rod.rekr 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 21
rozestav. 1
Celkem BUD 200
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 402
spoluvlastník 648

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.02.2011
KM-D 1:1000 16.03.2000 16.02.2011
S-SK ŠS 1:2880 1830 16.03.2000 scelovací řízení


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 06.12.2019 08:42

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.