k.ú.: 657271 - Jarcová - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Meziříčí email: kp.valmezirici@cuzk.cz
40.pluku 1351, 75701 Valašské Meziříčí telefon: 571757950 fax:571757957

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 542903 - Jarcová NUTS5 CZ0723542903
Pracoviště 836 - Valašské Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 7210 - Valašské Meziříčí
Pověřený obecní úřad 72101 - Valašské Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 297 457227
zahrada 321 274080
ovoc. sad 22 86505
travní p. mez, stráň 1 1709
travní p. 749 1342779
lesní poz les(ne hospodář) 2 28387
lesní poz 178 2404163
vodní pl. tok přirozený 18 85883
vodní pl. tok umělý 4 5741
zast. pl. zbořeniště 1 130
zast. pl. 495 91652
ostat.pl. jiná plocha 118 43183
ostat.pl. manipulační pl. 3 631
ostat.pl. neplodná půda 320 229312
ostat.pl. ostat.komunikace 156 108689
ostat.pl. silnice 14 33202
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 8650
ostat.pl. zamokřená pl. 1 2303
ostat.pl. zeleň 3 2786
Celkem KN 2705 5207012
Par. KMD 2705 5207012
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 22
č.p. byt.dům 3
č.p. obč.vyb 6
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 252
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 93
bez čp/če garáž 20
bez čp/če jiná st. 47
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 17
rozestav. 2
Celkem BUD 483
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 600
spoluvlastník 845

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.03.2010
S-SK ŠS 1:2880 1834 29.03.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Meziříčí.

vypočteno: 15.07.2020 04:22

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.