k.ú.: 657131 - Janovice nad Úhlavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556394 - Janovice nad Úhlavou NUTS5 CZ0322556394
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 11.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 6 4730
orná půda 1098 3713762
zahrada mez, stráň 2 2223
zahrada 464 263623
ovoc. sad 8 15127
travní p. mez, stráň 56 87778
travní p. 485 1261796
lesní poz 172 646252
vodní pl. nádrž umělá 2 3935
vodní pl. rybník 9 3959
vodní pl. tok přirozený 220 128950
vodní pl. tok umělý 27 8992
vodní pl. zamokřená pl. 7 17607
zast. pl. společný dvůr 11 1918
zast. pl. zbořeniště 10 2533
zast. pl. 734 253785
ostat.pl. dráha 3 16111
ostat.pl. jiná plocha 338 540507
ostat.pl. manipulační pl. 31 95125
ostat.pl. mez, stráň 1 992
ostat.pl. neplodná půda 146 85020
ostat.pl. ostat.komunikace 347 201537
ostat.pl. pohřeb. 7 12285
ostat.pl. silnice 202 166144
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 13 34401
ostat.pl. zeleň 23 100905
Celkem KN 4422 7669997
Par. DKM 4422 7669997
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 274
č.p. byt.dům 28
č.p. garáž 2
č.p. jiná st. 15
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 4
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 55
č.p. tech.vyb 5
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 3
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 31
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 114
bez čp/če jiná st. 102
bez čp/če obč.vyb 9
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 29
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 30
rozestav. 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 728
byt.z. byt 385
byt.z. garáž 47
byt.z. j.nebyt 4
Celkem JED 436
LV 1112
spoluvlastník 1821

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 26.06.1998
S-SK GS 1:2880 1837 26.06.1998


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 17.08.2019 23:02

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.