k.ú.: 657131 - Janovice nad Úhlavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556394 - Janovice nad Úhlavou NUTS5 CZ0322556394
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 7 5114
orná půda 1030 3708104
zahrada mez, stráň 2 2223
zahrada 446 259589
ovoc. sad 8 15127
travní p. mez, stráň 56 87778
travní p. 461 1251694
lesní poz 173 661133
vodní pl. nádrž umělá 1 1483
vodní pl. rybník 9 3959
vodní pl. tok přirozený 218 128972
vodní pl. tok umělý 27 8992
vodní pl. zamokřená pl. 7 17607
zast. pl. společný dvůr 3 1093
zast. pl. zbořeniště 6 2663
zast. pl. 741 258758
ostat.pl. dráha 3 16111
ostat.pl. jiná plocha 343 544755
ostat.pl. manipulační pl. 23 83865
ostat.pl. mez, stráň 3 2370
ostat.pl. neplodná půda 133 64410
ostat.pl. ostat.komunikace 295 207130
ostat.pl. pohřeb. 5 12285
ostat.pl. silnice 178 165882
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 12 52748
ostat.pl. zeleň 40 106149
Celkem KN 4230 7669994
Par. DKM 4230 7669994
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 270
č.p. byt.dům 28
č.p. garáž 2
č.p. jiná st. 16
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 4
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 58
č.p. tech.vyb 5
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 4
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 33
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 115
bez čp/če jiná st. 103
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 30
bez čp/če výroba 7
bez čp/če zem.stav 30
rozestav. 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 732
byt.z. byt 385
byt.z. garáž 47
byt.z. j.nebyt 4
Celkem JED 436
LV 1110
spoluvlastník 1822

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 26.06.1998
S-SK GS 1:2880 1837 26.06.1998


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 29.09.2020 15:49

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička