k.ú.: 657131 - Janovice nad Úhlavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556394 - Janovice nad Úhlavou NUTS5 CZ0322556394
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 4 1889
orná půda 1151 3733341
zahrada mez, stráň 2 2223
zahrada 478 260606
ovoc. sad 9 14021
travní p. mez, stráň 41 82269
travní p. 515 1245626
lesní poz 185 634546
vodní pl. nádrž umělá 2 3935
vodní pl. rybník 9 3959
vodní pl. tok přirozený 236 128822
vodní pl. tok umělý 27 8992
vodní pl. zamokřená pl. 7 17607
zast. pl. společný dvůr 17 4212
zast. pl. zbořeniště 17 4029
zast. pl. 777 253107
ostat.pl. dráha 3 16111
ostat.pl. jiná plocha 360 576718
ostat.pl. manipulační pl. 66 95323
ostat.pl. mez, stráň 1 992
ostat.pl. neplodná půda 167 102546
ostat.pl. ostat.komunikace 389 205646
ostat.pl. pohřeb. 7 12285
ostat.pl. silnice 258 165679
ostat.pl. skládka 1 138
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 16 37707
ostat.pl. zeleň 24 57663
Celkem KN 4769 7669992
Par. DKM 4769 7669992
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 275
č.p. byt.dům 28
č.p. garáž 2
č.p. jiná st. 15
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 4
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 52
č.p. tech.vyb 5
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 3
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 32
bez čp/če bydlení 5
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 111
bez čp/če jiná st. 108
bez čp/če obč.vyb 9
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 32
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 51
rozestav. 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 755
byt.z. byt 385
byt.z. garáž 47
byt.z. j.nebyt 4
Celkem JED 436
LV 1109
spoluvlastník 1822

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 26.06.1998
S-SK GS 1:2880 1837 26.06.1998


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 26.05.2019 03:21

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.