k.ú.: 656844 - Jankovice u Uherského Hradiště - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592234 - Jankovice NUTS5 CZ0722592234
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72072 - Uherské Hradiště

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 339 933077
zahrada 356 314392
ovoc. sad 1 5986
travní p. 893 2274093
lesní poz les s budovou 1 56
lesní poz 237 7242100
vodní pl. tok přirozený 33 17200
vodní pl. zamokřená pl. 1 215
zast. pl. zbořeniště 30 4590
zast. pl. 259 89617
ostat.pl. jiná plocha 118 61026
ostat.pl. manipulační pl. 6 9044
ostat.pl. neplodná půda 21 55238
ostat.pl. ostat.komunikace 248 170872
ostat.pl. pohřeb. 2 1860
ostat.pl. silnice 97 74766
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 15042
ostat.pl. zeleň 3 390
Celkem KN 2654 11269564
Par. KMD 2654 11269564
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 137
č.p. jiná st. 2
č.p. les.hosp 3
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 55
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 2
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 25
rozestav. 1
Celkem BUD 250
LV 415
spoluvlastník 933

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.09.2013
S-SK ŠS 1:2880 1827 24.09.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 06.12.2019 09:38

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.