k.ú.: 656763 - Holašovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:386713130

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 544612 - Jankov NUTS5 CZ0311544612
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3102 - České Budějovice
Pověřený obecní úřad 31021 - České Budějovice

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 1 7468
orná půda 200 2427311
zahrada 79 87633
travní p. 78 407680
lesní poz 323 799448
vodní pl. nádrž přírodní 2 1975
vodní pl. rybník 7 188078
vodní pl. tok přirozený 9 7547
vodní pl. tok umělý 1 355
vodní pl. zamokřená pl. 9 45559
zast. pl. společný dvůr 3 280
zast. pl. 109 38361
ostat.pl. jiná plocha 29 19302
ostat.pl. manipulační pl. 44 27844
ostat.pl. neplodná půda 39 61414
ostat.pl. ostat.komunikace 52 123991
ostat.pl. silnice 8 43573
ostat.pl. zeleň 1 2893
Celkem KN 994 4290712
Par. DKM 994 4290712
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 64
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 96
LV 130
spoluvlastník 170

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 31.03.2020 1:1000 01.04.2020 *)
DKM 1:1000 19.10.2004
ZMVM 1:2000 01.08.1994 19.10.2004
S-SK GS 1:2880 1870 01.08.1994


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 01.10.2020 05:44

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička