k.ú.: 656585 - Jakubovice u Šumperka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 553344 - Jakubovice NUTS5 CZ0715553344
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71112 - Šumperk

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 254 1568260
zahrada 245 202699
travní p. 381 1627700
lesní poz 439 3747315
vodní pl. nádrž umělá 1 380
vodní pl. tok přirozený 39 26253
zast. pl. společný dvůr 3 944
zast. pl. zbořeniště 12 2614
zast. pl. 161 32924
ostat.pl. jiná plocha 61 102845
ostat.pl. manipulační pl. 2 3493
ostat.pl. neplodná půda 351 241726
ostat.pl. ostat.komunikace 170 161979
ostat.pl. pohřeb. 3 4930
ostat.pl. silnice 11 179162
ostat.pl. zeleň 1 340
Celkem KN 2134 7903564
Par. KMD 2134 7903564
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 105
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 23
Celkem BUD 159
LV 213
spoluvlastník 278

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.06.2012
S-SK ŠS 1835 12.06.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 22.07.2019 05:46

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.