k.ú.: 656577 - Jakubovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580112 - Dolní Čermná NUTS5 CZ0534580112
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5306 - Lanškroun
Pověřený obecní úřad 53061 - Lanškroun

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 55 1128111
zahrada 110 89768
ovoc. sad 6 15535
travní p. 170 1272308
lesní poz 29 713790
vodní pl. nádrž přírodní 2 214
vodní pl. nádrž umělá 2 3802
vodní pl. tok přirozený 1 24382
vodní pl. tok umělý 2 6316
vodní pl. zamokřená pl. 1 126
zast. pl. společný dvůr 2 275
zast. pl. 61 21613
ostat.pl. jiná plocha 17 14032
ostat.pl. manipulační pl. 16 14013
ostat.pl. neplodná půda 6 26807
ostat.pl. ostat.komunikace 92 118893
ostat.pl. silnice 6 31074
ostat.pl. zeleň 19 47301
Celkem KN 597 3528360
Par. DKM 223 3240996
Par. KMD 374 287364
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 18
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 28
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 58
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 99
spoluvlastník 180

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.12.2014
DKM-KPÚ 24.08.2010 1:1000 08.09.2010 *)
S-SK GS 1:2880 1839 18.12.2014


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 19.08.2019 21:16

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.