k.ú.: 656526 - Klokočůvek - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 599701 - Odry NUTS5 CZ0804599701
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8116 - Odry
Pověřený obecní úřad 81161 - Odry

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 133 732849
zahrada 160 78502
travní p. 317 931304
lesní poz 223 1301222
vodní pl. nádrž přírodní 1 1346
vodní pl. tok přirozený 28 31218
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 44
zast. pl. společný dvůr 3 613
zast. pl. zbořeniště 13 1865
zast. pl. 207 30987
ostat.pl. dráha 2 13422
ostat.pl. jiná plocha 104 40603
ostat.pl. manipulační pl. 12 14315
ostat.pl. neplodná půda 37 16243
ostat.pl. ostat.komunikace 138 117928
ostat.pl. pohřeb. 1 759
ostat.pl. silnice 2 11008
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 13846
Celkem KN 1393 3338074
Par. KMD 1393 3338074
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 58
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 60
č.e. rod.rekr 55
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 1
Celkem BUD 206
obč.z. byt 5
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 6
LV 239
spoluvlastník 310

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.04.2016
KM-D 1:2000 21.05.2001 26.04.2016
S-SK ŠS 1:2880 1836 21.05.2001 reprodukce otisku mapy z r. 1875


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 21.05.2019 13:07

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.