k.ú.: 656267 - Jablůnka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vsetín email: kp.vsetin@cuzk.cz
Smetanova 810, 75511 Vsetín telefon: 571428070 fax:571428072

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 542865 - Jablůnka NUTS5 CZ0723542865
Pracoviště 810 - Vsetín

Obec s rozšířenou působností 7212 - Vsetín
Pověřený obecní úřad 72123 - Vsetín

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 865 1930045
zahrada 441 274126
ovoc. sad 11 23926
travní p. 1191 2038828
lesní poz les s budovou 2 52
lesní poz 471 2255494
vodní pl. nádrž přírodní 1 1827
vodní pl. rybník 1 2174
vodní pl. tok přirozený 45 71225
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 18
vodní pl. zamokřená pl. 1 627
zast. pl. společný dvůr 43 12076
zast. pl. zbořeniště 17 3381
zast. pl. 1029 248457
ostat.pl. dráha 14 119769
ostat.pl. jiná plocha 215 122145
ostat.pl. manipulační pl. 139 167465
ostat.pl. neplodná půda 404 472899
ostat.pl. ostat.komunikace 370 244565
ostat.pl. pohřeb. 2 4117
ostat.pl. silnice 124 180178
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 12 22792
ostat.pl. zeleň 3 8943
Celkem KN 5402 8205129
Par. DKM 5402 8205129
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 267
č.p. byt.dům 25
č.p. doprava 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 10
č.p. obč.vyb. 8
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 327
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 5
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 120
bez čp/če jiná st. 59
bez čp/če obč.vyb 10
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 38
bez čp/če tech.vyb 19
bez čp/če výroba 14
bez čp/če zem.stav 35
bez čp/če zem.used 58
rozestav. 4
Celkem BUD 1016
byt.z. byt 196
obč.z. byt 4
obč.z. j.nebyt 1
obč.z. sk.neb 1
Celkem JED 202
LV 1283
spoluvlastník 2105

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 06.05.2009 1:1000 08.06.2009 *)
DKM 1:1000 01.09.2006
ZMVM 1:2000 01.02.1994 08.06.2009
Ins. A 1:1000 01.05.1955 01.02.1994
S-SK ŠS 1:2880 1829 01.02.1994


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vsetín.

vypočteno: 14.07.2020 05:11

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.