k.ú.: 656267 - Jablůnka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vsetín email: kp.vsetin@cuzk.cz
Smetanova 810, 75511 Vsetín telefon: 571428070 fax:571428072

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 542865 - Jablůnka NUTS5 CZ0723542865
Pracoviště 810 - Vsetín

Obec s rozšířenou působností 7212 - Vsetín
Pověřený obecní úřad 72123 - Vsetín

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 871 1947069
zahrada 437 266116
ovoc. sad 10 23926
travní p. 1180 2032028
lesní poz les s budovou 2 52
lesní poz 470 2253928
vodní pl. nádrž přírodní 1 1827
vodní pl. rybník 1 2174
vodní pl. tok přirozený 45 71225
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 18
vodní pl. zamokřená pl. 1 627
zast. pl. společný dvůr 43 12076
zast. pl. zbořeniště 17 3381
zast. pl. 1027 248720
ostat.pl. dráha 14 119769
ostat.pl. jiná plocha 212 121299
ostat.pl. manipulační pl. 139 167508
ostat.pl. neplodná půda 398 474650
ostat.pl. ostat.komunikace 356 242705
ostat.pl. pohřeb. 2 4117
ostat.pl. silnice 124 180178
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 12 22792
ostat.pl. zeleň 3 8943
Celkem KN 5366 8205128
Par. DKM 5366 8205128
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 267
č.p. byt.dům 24
č.p. doprava 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 12
č.p. obč.vyb. 6
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 325
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 5
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 120
bez čp/če jiná st. 54
bez čp/če obč.vyb 10
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 39
bez čp/če tech.vyb 19
bez čp/če výroba 13
bez čp/če zem.stav 36
bez čp/če zem.used 58
rozestav. 4
Celkem BUD 1009
byt.z. byt 196
obč.z. byt 4
obč.z. j.nebyt 1
obč.z. sk.neb 1
Celkem JED 202
LV 1284
spoluvlastník 2123

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 06.05.2009 1:1000 08.06.2009 *)
DKM 1:1000 01.09.2006
ZMVM 1:2000 01.02.1994 08.06.2009
Ins. A 1:1000 01.05.1955 01.02.1994
S-SK ŠS 1:2880 1829 01.02.1994


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vsetín.

vypočteno: 06.12.2019 08:42

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.