k.ú.: 655741 - Kounické Předměstí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 583120 - Ivančice NUTS5 CZ0643583120
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6208 - Ivančice
Pověřený obecní úřad 62081 - Ivančice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1112 2138891
vinice 264 277011
zahrada 660 384588
ovoc. sad 54 103676
travní p. 302 261129
lesní poz les s budovou 47 2229
lesní poz 630 3414253
vodní pl. tok přirozený 141 248899
zast. pl. společný dvůr 5 403
zast. pl. zbořeniště 6 584
zast. pl. 935 136119
ostat.pl. dráha 22 164268
ostat.pl. jiná plocha 127 58502
ostat.pl. manipulační pl. 31 58542
ostat.pl. neplodná půda 882 481521
ostat.pl. ostat.komunikace 636 165412
ostat.pl. pohřeb. 1 12366
ostat.pl. silnice 20 51117
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 26 47122
ostat.pl. zeleň 14 35035
Celkem KN 5915 8041667
Par. DKM 5915 8041667
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 246
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 2
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 93
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. bydlení 1
č.e. garáž 89
č.e. jiná st. 5
č.e. obč.vyb 11
č.e. obč.vyb. 3
č.e. prům.obj 1
č.e. rod.rekr 349
č.e. výroba 1
č.e. zem.stav 2
bez čp/če bydlení 19
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 26
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če obč.vyb 13
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 6
vod.dílo hráz pod 6
vod.dílo hráz př. 1
vod.dílo jez 1
vod.dílo vodní el 1
s roz.jed 1
Celkem BUD 937
byt.z. byt 7
byt.z. j.nebyt 6
obč.z. byt 1
obč.z. j.nebyt 3
obč.z. rozest. 4
Celkem JED 21
LV 1354
spoluvlastník 2208

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 06.05.2016
DKM 1:1000 15.04.2015
ZMVM 1:2000 01.02.1989 15.04.2015 1:2000, 1:1000,
Ins. A 1:2000 31.12.1960 06.05.2016 1:1000,1:2000
S-SK ŠS 1:2880 1825 31.01.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 20.09.2020 23:05

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.