k.ú.: 655619 - Jablonná u Chyší - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555207 - Chyše NUTS5 CZ0412555207
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41034 - Žlutice

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 19 802328
zahrada 14 13671
travní p. 63 419771
lesní poz les(ne hospodář) 5 124364
lesní poz 48 1394385
vodní pl. tok přirozený 6 42699
vodní pl. tok umělý 2 3601
vodní pl. zamokřená pl. 3 10843
zast. pl. zbořeniště 1 119
zast. pl. 72 12051
ostat.pl. jiná plocha 27 7046
ostat.pl. manipulační pl. 27 12800
ostat.pl. neplodná půda 65 105059
ostat.pl. ostat.komunikace 16 22388
ostat.pl. silnice 5 26169
ostat.pl. zeleň 1 1054
Celkem KN 374 2998348
Par. KMD 374 2998348
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 66
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če rod.rekr 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 72
LV 94
spoluvlastník 119

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.04.2015
S-SK GS 1:2880 1841 20.04.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 15.07.2020 04:29

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.