k.ú.: 655538 - Chyše - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555207 - Chyše NUTS5 CZ0412555207
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41034 - Žlutice

Statistické údaje (stav ke dni: 13.10.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 167 4159233
zahrada 177 140065
travní p. 184 1628494
lesní poz les(ne hospodář) 7 88137
lesní poz 46 1041175
vodní pl. nádrž přírodní 2 5139
vodní pl. nádrž umělá 2 2585
vodní pl. rybník 3 22031
vodní pl. tok přirozený 10 49394
vodní pl. tok umělý 9 21755
vodní pl. zamokřená pl. 4 8598
zast. pl. společný dvůr 12 3493
zast. pl. zbořeniště 43 11606
zast. pl. 308 133443
ostat.pl. dráha 11 71120
ostat.pl. jiná plocha 100 105682
ostat.pl. manipulační pl. 36 93782
ostat.pl. neplodná půda 84 85707
ostat.pl. ostat.komunikace 112 147167
ostat.pl. silnice 25 88160
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 22464
ostat.pl. zeleň 7 111310
Celkem KN 1351 8040540
Par. DKM 768 729585
Par. KMD 583 7310955
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 114
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 58
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 19
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 32
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 14
bez čp/če zem.stav 18
rozestav. 2
Celkem BUD 294
byt.z. byt 29
byt.z. garáž 7
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 2
Celkem JED 40
LV 279
spoluvlastník 372

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.03.2010 extravilán
DKM 1:1000 29.03.2010 intravilán
S-SK GS 1:2880 1970 29.03.2010 extravilán
THM-V 1:2000 01.01.1970 29.03.2010 intravilán
S-SK GS 1:2880 1841 31.12.1969


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 19.10.2019 10:31

Aktuality

17.10.2019
Dne 25. října 2019 nebudou z důvodu nezbytné provozní odstávky informačních systémů poskytovány údaje katastru nemovitostí, a to na žádném katastrálním pracovišti ani pobočce CzechPOINT.
Za případné komplikace spojené s tímto mimořádným omezením provozu se omlouváme a děkujeme za pochopení.

15.10.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (10/2019) je k dispozici ke stažení.

10.10.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodik/metodička bezpečnosti.