k.ú.: 655538 - Chyše - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555207 - Chyše NUTS5 CZ0412555207
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41034 - Žlutice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 158 4166274
zahrada 175 108417
travní p. 180 1691196
lesní poz les(ne hospodář) 7 88137
lesní poz 46 1041199
vodní pl. nádrž přírodní 1 4539
vodní pl. nádrž umělá 3 3185
vodní pl. rybník 2 21370
vodní pl. tok přirozený 4 43852
vodní pl. tok umělý 8 20869
vodní pl. zamokřená pl. 4 8598
zast. pl. zbořeniště 13 7201
zast. pl. 299 132282
ostat.pl. dráha 8 73124
ostat.pl. jiná plocha 127 129575
ostat.pl. manipulační pl. 16 75696
ostat.pl. neplodná půda 60 76210
ostat.pl. ostat.komunikace 82 127309
ostat.pl. silnice 14 89401
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 22464
ostat.pl. zeleň 9 113071
Celkem KN 1218 8043969
Par. DKM 680 727443
Par. KMD 538 7316526
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 7
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 168
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 21
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 33
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 13
bez čp/če zem.stav 16
rozestav. 2
Celkem BUD 293
byt.z. byt 29
byt.z. garáž 7
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 2
Celkem JED 40
LV 279
spoluvlastník 371

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.03.2010 extravilán
DKM 1:1000 29.03.2010 intravilán
S-SK GS 1:2880 1970 29.03.2010 extravilán
THM-V 1:2000 01.01.1970 29.03.2010 intravilán
S-SK GS 1:2880 1841 31.12.1969


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 23.09.2020 22:17

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička