k.ú.: 655465 - Chýně - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284044040

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 539309 - Chýně NUTS5 CZ020A539309
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21052 - Hostivice

Statistické údaje (stav ke dni: 17.03.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2331 3512774
zahrada 291 148127
ovoc. sad 13 39235
travní p. 104 143980
vodní pl. nádrž umělá 2 1448
vodní pl. rybník 7 92123
vodní pl. tok přirozený 19 11772
vodní pl. zamokřená pl. 7 1627
zast. pl. společný dvůr 7 1952
zast. pl. zbořeniště 16 12407
zast. pl. 1009 245063
ostat.pl. dobývací prost. 1 726
ostat.pl. dráha 1 33158
ostat.pl. jiná plocha 279 143636
ostat.pl. manipulační pl. 17 29400
ostat.pl. neplodná půda 30 13796
ostat.pl. ostat.komunikace 493 232493
ostat.pl. pohřeb. 1 2446
ostat.pl. silnice 5 42907
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 5318
ostat.pl. zeleň 155 283646
Celkem KN 4789 4998034
Par. DKM 819 3476456
Par. KMD 3970 1521578
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 107
č.p. byt.dům 61
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 4
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 652
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 36
bez čp/če jiná st. 48
bez čp/če obchod 4
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če tech.vyb 19
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 8
vod.dílo hráz ohr 1
s roz.jed 5
Celkem BUD 989
byt.z. byt 392
byt.z. garáž 14
byt.z. j.nebyt 9
obč.z. byt 316
obč.z. j.nebyt 1
obč.z. rozest. 241
Celkem JED 973
LV 2432
spoluvlastník 3832

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.07.2010
DKM-KPÚ 24.04.2009 1:1000 25.08.2009 *) část k.ú. obnovena KPÚ
S-SK GS 1:2880 1840 12.07.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 20.03.2019 00:42

Aktuality

14.03.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (3/2019) je k dispozici ke stažení.

04.03.2019
Zkoušky ÚOZI se budou konat 20. a 21. března 2019.

27.02.2019
Zveřejněna publikace "Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky 2019".