k.ú.: 655465 - Chýně - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284044040

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 539309 - Chýně NUTS5 CZ020A539309
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21052 - Hostivice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2409 3475967
zahrada 384 161793
ovoc. sad 13 39235
travní p. 108 142517
vodní pl. nádrž umělá 2 1448
vodní pl. rybník 7 92123
vodní pl. tok přirozený 18 11626
vodní pl. zamokřená pl. 7 1627
zast. pl. společný dvůr 7 1952
zast. pl. zbořeniště 16 12407
zast. pl. 1050 257735
ostat.pl. dráha 1 33158
ostat.pl. jiná plocha 284 144131
ostat.pl. manipulační pl. 17 29400
ostat.pl. neplodná půda 31 13757
ostat.pl. ostat.komunikace 755 245052
ostat.pl. pohřeb. 1 2446
ostat.pl. silnice 5 42907
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 5318
ostat.pl. zeleň 155 283646
Celkem KN 5271 4998245
Par. DKM 829 3477157
Par. KMD 4442 1521088
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 105
č.p. byt.dům 69
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 6
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 679
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 38
bez čp/če jiná st. 51
bez čp/če obchod 4
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če tech.vyb 23
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 8
vod.dílo hráz ohr 1
s roz.jed 3
Celkem BUD 1030
byt.z. byt 392
byt.z. garáž 14
byt.z. j.nebyt 9
obč.z. byt 681
obč.z. garáž 1
obč.z. j.nebyt 1
obč.z. rozest. 36
Celkem JED 1134
LV 3010
spoluvlastník 4914

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.07.2010
DKM-KPÚ 24.04.2009 1:1000 25.08.2009 *) část k.ú. obnovena KPÚ
S-SK GS 1:2880 1840 12.07.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 20.09.2020 22:54

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.