k.ú.: 655465 - Chýně - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284044040

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 539309 - Chýně NUTS5 CZ020A539309
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21052 - Hostivice

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2468 3510567
zahrada 291 148127
ovoc. sad 13 39235
travní p. 104 143980
vodní pl. nádrž umělá 2 1448
vodní pl. rybník 7 92123
vodní pl. tok přirozený 19 11772
vodní pl. zamokřená pl. 7 1627
zast. pl. společný dvůr 7 1952
zast. pl. zbořeniště 16 12407
zast. pl. 1018 247324
ostat.pl. dobývací prost. 1 726
ostat.pl. dráha 1 33158
ostat.pl. jiná plocha 279 143547
ostat.pl. manipulační pl. 17 29400
ostat.pl. neplodná půda 30 13796
ostat.pl. ostat.komunikace 494 232507
ostat.pl. pohřeb. 1 2446
ostat.pl. silnice 5 42907
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 5318
ostat.pl. zeleň 155 283646
Celkem KN 4936 4998013
Par. DKM 821 3477760
Par. KMD 4115 1520253
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 107
č.p. byt.dům 62
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 4
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 656
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 36
bez čp/če jiná st. 47
bez čp/če obchod 4
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če tech.vyb 19
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 8
vod.dílo hráz ohr 1
s roz.jed 10
Celkem BUD 998
byt.z. byt 392
byt.z. garáž 14
byt.z. j.nebyt 9
obč.z. byt 426
obč.z. garáž 1
obč.z. j.nebyt 1
obč.z. rozest. 185
Celkem JED 1028
LV 2490
spoluvlastník 3906

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.07.2010
DKM-KPÚ 24.04.2009 1:1000 25.08.2009 *) část k.ú. obnovena KPÚ
S-SK GS 1:2880 1840 12.07.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 21.05.2019 12:59

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.