k.ú.: 655082 - Chvalkovice u Dešné - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 546143 - Dešná NUTS5 CZ0313546143
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3104 - Dačice
Pověřený obecní úřad 31042 - Slavonice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 67 2686261
zahrada 69 32278
travní p. 24 255030
lesní poz 69 951120
vodní pl. nádrž umělá 2 4703
vodní pl. rybník 6 67592
vodní pl. tok přirozený 3 14573
zast. pl. společný dvůr 3 19324
zast. pl. zbořeniště 6 2162
zast. pl. 58 29598
ostat.pl. jiná plocha 15 15657
ostat.pl. manipulační pl. 7 8619
ostat.pl. neplodná půda 27 55670
ostat.pl. ostat.komunikace 43 101565
ostat.pl. silnice 5 46413
Celkem KN 404 4290565
Par. DKM 131 3227651
Par. KMD 273 1062914
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 19
č.p. rod.dům 20
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 53
LV 63
spoluvlastník 75

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.06.2016
DKM-KPÚ 1:1000 17.12.2015
S-SK ŠS 1:2880 1871 13.06.2016 reambulace


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 26.09.2020 00:00

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička