k.ú.: 654795 - Chudíř - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mladá Boleslav email: kp.mboleslav@cuzk.cz
Lukášova 55, 29301 Mladá Boleslav telefon: 326722771 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3207 - Mladá Boleslav NUTS4 CZ0207
Obec 571849 - Chudíř NUTS5 CZ0207571849
Pracoviště 207 - Mladá Boleslav

Obec s rozšířenou působností 2115 - Mladá Boleslav
Pověřený obecní úřad 21153 - Mladá Boleslav

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 196 2289532
zahrada 135 83662
ovoc. sad 11 38385
travní p. 9 46913
lesní poz 23 209398
vodní pl. nádrž umělá 3 2244
vodní pl. rybník 3 119373
vodní pl. tok přirozený 7 12931
vodní pl. tok umělý 6 1398
vodní pl. zamokřená pl. 2 10760
zast. pl. zbořeniště 3 1974
zast. pl. 191 62206
ostat.pl. jiná plocha 81 61726
ostat.pl. manipulační pl. 20 25324
ostat.pl. neplodná půda 14 7417
ostat.pl. ostat.komunikace 70 87111
ostat.pl. silnice 10 46613
ostat.pl. zeleň 6 14784
Celkem KN 790 3121751
Par. DKM 179 2250122
Par. KMD 611 871629
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 70
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 23
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 42
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 2
Celkem BUD 188
LV 272
spoluvlastník 403

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 05.12.2019 1:1000 06.12.2019 *) KPÚ na části území
KMD 1:1000 26.09.2014
S-SK GS 1:2880 1936 26.09.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mladá Boleslav.

vypočteno: 26.09.2020 01:50

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička