k.ú.: 654621 - Lučice u Chudenic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556378 - Chudenice NUTS5 CZ0322556378
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 76 603573
zahrada 50 57527
travní p. 82 365735
lesní poz 56 552203
vodní pl. nádrž přírodní 1 3757
vodní pl. nádrž umělá 1 2053
vodní pl. tok přirozený 3 3681
vodní pl. zamokřená pl. 1 334
zast. pl. zbořeniště 1 20
zast. pl. 48 22477
ostat.pl. jiná plocha 12 5550
ostat.pl. manipulační pl. 9 15832
ostat.pl. neplodná půda 8 7196
ostat.pl. ostat.komunikace 23 21052
ostat.pl. silnice 8 44950
Celkem KN 379 1705940
Par. DKM 379 1705940
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 26
č.p. rod.dům 3
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 1
Celkem BUD 48
LV 90
spoluvlastník 124

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.01.1994
S-SK GS 1:2880 1837 20.01.1994


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 24.08.2019 04:54

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.