k.ú.: 654493 - Krásné Pole u Chřibské - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rumburk email: kp.rumburk@cuzk.cz
Vrchlického 19/282, 40801 Rumburk telefon: 412332019 fax:412333621

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562530 - Chřibská NUTS5 CZ0421562530
Pracoviště 531 - Rumburk

Obec s rozšířenou působností 4215 - Varnsdorf
Pověřený obecní úřad 42151 - Varnsdorf

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 15 38897
zahrada 62 61698
travní p. 122 342625
lesní poz školka 1 670
lesní poz 7 35373
vodní pl. nádrž umělá 1 11302
vodní pl. tok přirozený 5 5490
zast. pl. společný dvůr 1 552
zast. pl. zbořeniště 17 4234
zast. pl. 103 51276
ostat.pl. jiná plocha 18 17978
ostat.pl. manipulační pl. 6 16482
ostat.pl. neplodná půda 14 16756
ostat.pl. ostat.komunikace 45 21191
ostat.pl. silnice 3 22814
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 10651
ostat.pl. zeleň 2 4463
Celkem KN 428 662452
Par. DKM 428 662452
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 40
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 9
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 32
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 1
Celkem BUD 102
LV 125
spoluvlastník 164

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.07.1998
ZMVM 1:2000 01.11.1981 31.07.1998 1.11.1981 1:2000,
S-SK GS 1:2880 1824 01.11.1981 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rumburk.

vypočteno: 21.05.2019 12:55

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.