k.ú.: 654451 - Jehnědno - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Písek email: kp.pisek@cuzk.cz
Nádražní 1988, 39701 Písek telefon: 382206811 fax:382206812

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3305 - Písek NUTS4 CZ0314
Obec 549258 - Albrechtice nad Vltavou NUTS5 CZ0314549258
Pracoviště 305 - Písek

Obec s rozšířenou působností 3108 - Písek
Pověřený obecní úřad 31083 - Písek

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 90 3129333
zahrada 94 56349
ovoc. sad 3 10950
travní p. 144 762054
lesní poz les s budovou 3 121
lesní poz 36 3015576
vodní pl. nádrž přírodní 4 1686
vodní pl. nádrž umělá 3 293450
vodní pl. rybník 2 17633
vodní pl. tok přirozený 4 173097
vodní pl. tok umělý 1 80
vodní pl. zamokřená pl. 2 3324
zast. pl. společný dvůr 3 459
zast. pl. zbořeniště 3 530
zast. pl. 121 55182
ostat.pl. dobývací prost. 3 71547
ostat.pl. jiná plocha 20 50084
ostat.pl. manipulační pl. 30 19242
ostat.pl. neplodná půda 30 23070
ostat.pl. ostat.komunikace 95 128431
ostat.pl. silnice 2 21396
ostat.pl. zeleň 10 347
Celkem KN 703 7833941
PK 676 3515765
Celkem ZE 676 3515765
Par. KMD 326 3701870
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 56
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 13
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če bydlení 7
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 5
bez čp/če zem.used 6
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 118
LV 212
spoluvlastník 317

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.12.2018
KMD 1:1000 25.09.2015
S-SK GS 1:2880 1837


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Písek.

vypočteno: 27.09.2020 07:05

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička