k.ú.: 654256 - Chroustov u Miletína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573671 - Úhlejov NUTS5 CZ0522573671
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5204 - Hořice
Pověřený obecní úřad 52041 - Hořice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 118 853044
zahrada 61 57318
ovoc. sad 10 17158
travní p. 275 810874
lesní poz 103 438041
vodní pl. nádrž přírodní 5 788
zast. pl. zbořeniště 1 14
zast. pl. 94 25936
ostat.pl. jiná plocha 24 11312
ostat.pl. manipulační pl. 9 8851
ostat.pl. neplodná půda 16 7240
ostat.pl. ostat.komunikace 94 40071
ostat.pl. silnice 2 29356
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 26 7367
ostat.pl. zeleň 3 2258
Celkem KN 841 2309628
Par. DKM 841 2309628
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 18
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 13
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 46
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 5
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 93
LV 167
spoluvlastník 255

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.12.1999
ZMVM 1:1000 01.11.1981 31.12.1999
S-SK GS 1:2880 1841 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 29.09.2020 16:51

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička