k.ú.: 654205 - Záhoří u Chrobol - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prachatice email: kp.prachatice@cuzk.cz
Za Baštou 232, 38311 Prachatice telefon: 388302331 fax:388302333

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3306 - Prachatice NUTS4 CZ0315
Obec 550264 - Chroboly NUTS5 CZ0315550264
Pracoviště 306 - Prachatice

Obec s rozšířenou působností 3109 - Prachatice
Pověřený obecní úřad 31092 - Prachatice

Statistické údaje (stav ke dni: 01.10.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 391 1531275
zahrada 13 6062
travní p. 388 2506162
lesní poz 537 6621930
vodní pl. nádrž umělá 1 178
vodní pl. tok přirozený 8 11660
vodní pl. tok umělý 25 16485
zast. pl. společný dvůr 1 305
zast. pl. zbořeniště 11 5234
zast. pl. 57 20368
ostat.pl. jiná plocha 22 8142
ostat.pl. manipulační pl. 9 38446
ostat.pl. neplodná půda 241 199753
ostat.pl. ostat.komunikace 75 105384
ostat.pl. silnice 5 59304
Celkem KN 1784 11130688
Par. DKM 102 1074406
Par. KMD 1682 10056282
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 27
č.p. rod.dům 6
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 56
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 102
spoluvlastník 136

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 25.05.2016
KMD 1:1000 27.11.2013
DKM-KPÚ 10.02.2009 1:1000 10.03.2009 *)
S-SK GS 1:2880 1827 27.11.2013


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prachatice.

vypočteno: 01.10.2020 07:13

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička