k.ú.: 654108 - Chrášťovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 551155 - Chrášťovice NUTS5 CZ0316551155
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3111 - Strakonice
Pověřený obecní úřad 31111 - Strakonice

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 376
orná půda 268 4068104
zahrada 112 92694
travní p. 178 1784030
lesní poz 153 1424924
vodní pl. nádrž umělá 2 2223
vodní pl. rybník 13 225072
vodní pl. tok přirozený 25 37902
vodní pl. tok umělý 2 139
zast. pl. zbořeniště 1 26
zast. pl. 153 79228
ostat.pl. jiná plocha 84 100322
ostat.pl. manipulační pl. 11 29631
ostat.pl. neplodná půda 48 159336
ostat.pl. ostat.komunikace 88 232968
ostat.pl. silnice 5 48046
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 8375
ostat.pl. zeleň 7 3627
Celkem KN 1152 8297023
Par. DKM 1022 6955714
Par. KMD 130 1341309
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 95
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 18
rozestav. 4
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 147
byt.z. byt 9
Celkem JED 9
LV 222
spoluvlastník 293

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 13.12.2019 intravilán
KMD 1:1000 31.10.2017
DKM-KPÚ 24.10.2012 1:1000 31.10.2012 *)
S-SK GS 1:2880 1837 13.12.2019


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 13.08.2022 01:28

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.