k.ú.: 654078 - Chraštice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540358 - Chraštice NUTS5 CZ020B540358
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21202 - Příbram

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 349 4431999
zahrada 190 157721
ovoc. sad 19 60794
travní p. 41 217514
lesní poz 79 1167895
vodní pl. nádrž umělá 2 1737
vodní pl. rybník 7 52495
vodní pl. tok přirozený 4 2572
vodní pl. tok umělý 7 7153
vodní pl. zamokřená pl. 1 4387
zast. pl. společný dvůr 1 460
zast. pl. 179 91676
ostat.pl. jiná plocha 37 48339
ostat.pl. manipulační pl. 12 19015
ostat.pl. neplodná půda 54 90033
ostat.pl. ostat.komunikace 70 162853
ostat.pl. pohřeb. 1 1927
ostat.pl. silnice 14 115576
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 9962
ostat.pl. zeleň 8 7963
Celkem KN 1079 6652071
Par. DKM 1079 6652071
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 4
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 101
č.p. rod.rekr 14
č.p. víceúčel 4
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 171
byt.z. byt 7
Celkem JED 7
LV 281
spoluvlastník 398

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 21.06.2018
DKM-KPÚ 1:1000 26.09.2012
S-SK GS 1:2880 1830 21.06.2018 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 21.05.2019 19:22

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.