k.ú.: 653993 - Chotouň - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kolín email: kp.kolin@cuzk.cz
Rorejcova 8, 28002 Kolín telefon: 321737011 fax:321724088

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3204 - Kolín NUTS4 CZ0204
Obec 533351 - Chrášťany NUTS5 CZ0204533351
Pracoviště 204 - Kolín

Obec s rozšířenou působností 2106 - Český Brod
Pověřený obecní úřad 21061 - Český Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 157 4859280
zahrada 96 54515
travní p. 24 77091
lesní poz 20 103646
vodní pl. nádrž umělá 7 48560
vodní pl. tok přirozený 6 9477
zast. pl. společný dvůr 17 1824
zast. pl. zbořeniště 6 778
zast. pl. 115 74753
ostat.pl. jiná plocha 35 141220
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 303
ostat.pl. manipulační pl. 19 42589
ostat.pl. neplodná půda 10 7149
ostat.pl. ostat.komunikace 39 132307
ostat.pl. pohřeb. 2 3313
ostat.pl. silnice 13 68530
ostat.pl. zeleň 12 25444
Celkem KN 579 5650779
Par. DKM 579 5650779
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 76
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 2
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.e. jiná st. 6
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 111
LV 152
spoluvlastník 217

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 21.01.2014
DKM 1:1000 31.05.2011
THM-G 1:2000 01.01.1970 20.01.2014 1.1.1970
S-SK GS 1:2880 1841 31.12.1969 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kolín.

vypočteno: 26.09.2020 02:05

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička