k.ú.: 653781 - Chrást u Plzně - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-město email: kp.pmesto@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3405 - Plzeň-město NUTS4 CZ0323
Obec 558966 - Chrást NUTS5 CZ0323558966
Pracoviště 405 - Plzeň-město

Obec s rozšířenou působností 3209 - Plzeň
Pověřený obecní úřad 32091 - Plzeň

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 506 2838720
zahrada 872 519417
ovoc. sad 2 7987
travní p. 351 981699
lesní poz les s budovou 1 32
lesní poz les(ne hospodář) 1 214771
lesní poz 139 3495455
vodní pl. nádrž umělá 9 5677
vodní pl. tok přirozený 72 251277
vodní pl. tok umělý 36 15137
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 88
vodní pl. zamokřená pl. 2 2439
zast. pl. zbořeniště 5 1644
zast. pl. 1249 279458
ostat.pl. dráha 16 201396
ostat.pl. jiná plocha 280 162093
ostat.pl. manipulační pl. 109 128630
ostat.pl. neplodná půda 87 100538
ostat.pl. ostat.komunikace 512 299903
ostat.pl. silnice 23 99085
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 31 54678
ostat.pl. zeleň 59 181255
Celkem KN 4363 9841379
Par. DKM 4363 9841379
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 4
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 5
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb. 21
č.p. rod.dům 632
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 8
č.e. rod.rekr 123
č.e. zem.stav 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 226
bez čp/če jiná st. 76
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če prům.obj 10
bez čp/če rod.rekr 4
bez čp/če tech.vyb 14
bez čp/če výroba 13
bez čp/če zem.stav 22
rozestav. 1
vod.dílo jez 3
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 1187
byt.z. byt 100
byt.z. garáž 10
obč.z. dílna 4
Celkem JED 114
LV 1219
spoluvlastník 1751

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 01.12.2014
DKM 1:1000 12.12.2011
ZMVM 1:2000 01.01.1976 12.12.2011 původ mapy THM
S-SK GS 1:2880 1839 01.01.1976 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-město.

vypočteno: 20.09.2020 22:41

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.