k.ú.: 653748 - Chrást u Poříčan - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537233 - Chrást NUTS5 CZ0208537233
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2118 - Nymburk
Pověřený obecní úřad 21182 - Sadská

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 504 1889844
zahrada 195 151902
ovoc. sad 482 2071876
travní p. 22 65618
lesní poz 3 216529
vodní pl. nádrž umělá 3 2190
vodní pl. rybník 11 18568
vodní pl. tok přirozený 1 128
vodní pl. tok umělý 77 16875
zast. pl. společný dvůr 3 5807
zast. pl. zbořeniště 4 226
zast. pl. 255 116165
ostat.pl. dálnice 1 45028
ostat.pl. jiná plocha 108 92286
ostat.pl. manipulační pl. 8 20214
ostat.pl. neplodná půda 8 9889
ostat.pl. ostat.komunikace 304 120221
ostat.pl. pohřeb. 2 2379
ostat.pl. silnice 8 44440
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 22673
ostat.pl. zeleň 10 5824
Celkem KN 2020 4918682
Par. KMD 2020 4918682
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 66
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 147
č.p. tech.vyb 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če zem.stav 6
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 254
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 407
spoluvlastník 606

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 13.12.2012
THM-V 1:2000 31.07.1973 13.12.2012 31.07.1973
S-SK GS 1824 30.07.1973 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 06.06.2020 22:41

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.