k.ú.: 653748 - Chrást u Poříčan - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537233 - Chrást NUTS5 CZ0208537233
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2118 - Nymburk
Pověřený obecní úřad 21182 - Sadská

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 504 1889844
zahrada 195 151944
ovoc. sad 482 2071876
travní p. 22 65618
lesní poz 3 216529
vodní pl. nádrž umělá 3 2190
vodní pl. rybník 11 18568
vodní pl. tok přirozený 1 128
vodní pl. tok umělý 77 16875
zast. pl. společný dvůr 3 5807
zast. pl. zbořeniště 5 876
zast. pl. 254 116039
ostat.pl. dálnice 1 45028
ostat.pl. jiná plocha 107 91728
ostat.pl. manipulační pl. 8 20214
ostat.pl. neplodná půda 8 9889
ostat.pl. ostat.komunikace 304 120255
ostat.pl. pohřeb. 2 2379
ostat.pl. silnice 8 44440
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 22673
ostat.pl. zeleň 10 5824
Celkem KN 2019 4918724
Par. KMD 2019 4918724
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 67
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 144
č.p. tech.vyb 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če zem.stav 6
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 253
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 408
spoluvlastník 608

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 13.12.2012
THM-V 1:2000 31.07.1973 13.12.2012 31.07.1973
S-SK GS 1824 30.07.1973 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 22.07.2019 05:47

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.