k.ú.: 653675 - Chrančovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-sever email: kp.psever@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 559628 - Všeruby NUTS5 CZ0325559628
Pracoviště 407 - Plzeň-sever

Obec s rozšířenou působností 3208 - Nýřany
Pověřený obecní úřad 32084 - Všeruby

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 196 1847727
zahrada 50 29285
ovoc. sad 1 2684
travní p. 68 178934
lesní poz 37 1124443
vodní pl. nádrž umělá 3 9540
vodní pl. tok přirozený 5 4994
vodní pl. zamokřená pl. 1 5959
zast. pl. společný dvůr 1 582
zast. pl. zbořeniště 6 1153
zast. pl. 57 49209
ostat.pl. jiná plocha 43 32738
ostat.pl. manipulační pl. 1 1082
ostat.pl. neplodná půda 14 11252
ostat.pl. ostat.komunikace 39 49343
ostat.pl. silnice 9 29521
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 7850
ostat.pl. zeleň 2 5116
Celkem KN 535 3391412
Par. KMD 535 3391412
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 4
č.p. rod.dům 27
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.used 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 53
byt.z. byt 14
Celkem JED 14
LV 77
spoluvlastník 103

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.09.2017
KM-D 1:2000 01.06.2001 19.09.2017
S-SK GS 1:2880 1839 30.05.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-sever.

vypočteno: 23.09.2020 15:37

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička