k.ú.: 653551 - Chotýšany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Benešov email: kp.benesov@cuzk.cz
Tyršova 1902, 25616 Benešov telefon: 317716450 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3201 - Benešov NUTS4 CZ0201
Obec 529818 - Chotýšany NUTS5 CZ0201529818
Pracoviště 201 - Benešov

Obec s rozšířenou působností 2101 - Benešov
Pověřený obecní úřad 21011 - Benešov

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 764 3281700
zahrada 201 143695
ovoc. sad 13 39333
travní p. 441 796710
lesní poz 118 1814604
vodní pl. nádrž umělá 2 2950
vodní pl. rybník 13 54256
vodní pl. tok přirozený 10 29224
vodní pl. tok umělý 63 11430
zast. pl. společný dvůr 4 3436
zast. pl. zbořeniště 2 257
zast. pl. 335 117989
ostat.pl. jiná plocha 167 121940
ostat.pl. manipulační pl. 30 39159
ostat.pl. neplodná půda 34 34868
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 365
ostat.pl. ostat.komunikace 112 114431
ostat.pl. pohřeb. 2 2214
ostat.pl. silnice 39 69060
ostat.pl. zeleň 13 22191
Celkem KN 2364 6699812
Par. KMD 2364 6699812
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 79
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 70
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 26
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 39
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 53
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če ubyt.zař 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 23
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 319
byt.z. byt 8
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 9
LV 390
spoluvlastník 593

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.12.2013
S-SK GS 1:2880 1841 12.12.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Benešov.

vypočteno: 23.09.2020 20:35

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička