k.ú.: 653438 - Moraveč u Chotovin - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:381203012

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 552461 - Chotoviny NUTS5 CZ0317552461
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3112 - Tábor
Pověřený obecní úřad 31124 - Tábor

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 254 1220783
zahrada 83 63284
travní p. 167 241720
lesní poz 62 684471
vodní pl. nádrž přírodní 1 815
vodní pl. rybník 9 9111
vodní pl. tok umělý 52 16823
vodní pl. zamokřená pl. 5 3532
zast. pl. společný dvůr 2 207
zast. pl. 74 34011
ostat.pl. dráha 20 47084
ostat.pl. jiná plocha 170 220784
ostat.pl. manipulační pl. 13 17934
ostat.pl. neplodná půda 37 15577
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 47
ostat.pl. ostat.komunikace 73 40725
ostat.pl. silnice 30 74654
Celkem KN 1053 2691562
Par. DKM 1053 2691562
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 19
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 8
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 16
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 2
Celkem BUD 65
LV 129
spoluvlastník 244

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 12.06.2019
DKM 1:1000 27.03.2009
ZMVM 1:2000 01.10.1985 12.06.2019
S-SK GS 1:2880 1830 01.10.1985


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 18.09.2020 09:54

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.