k.ú.: 653331 - Dobkovičky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565849 - Velemín NUTS5 CZ0423565849
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4208 - Lovosice
Pověřený obecní úřad 42082 - Lovosice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 128 711365
zahrada 73 53447
ovoc. sad 5 13710
travní p. 109 506653
lesní poz 46 648568
vodní pl. nádrž umělá 1 719
vodní pl. tok přirozený 5 7623
zast. pl. společný dvůr 2 455
zast. pl. zbořeniště 5 5282
zast. pl. 70 27384
ostat.pl. dráha 1 33598
ostat.pl. dálnice 20 6777
ostat.pl. jiná plocha 109 288968
ostat.pl. manipulační pl. 19 25711
ostat.pl. neplodná půda 80 130569
ostat.pl. ostat.komunikace 67 54122
ostat.pl. silnice 38 37806
Celkem KN 778 2552757
Par. KMD 778 2552757
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 47
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 66
LV 81
spoluvlastník 129

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.06.2012
S-SK GS 1:2880 1843 11.06.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 22.09.2020 16:11

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička