k.ú.: 653292 - Chotilsko - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540323 - Chotilsko NUTS5 CZ020B540323
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2107 - Dobříš
Pověřený obecní úřad 21071 - Dobříš

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 369 1675597
zahrada 84 60469
travní p. 160 383497
lesní poz 144 1000251
vodní pl. nádrž umělá 2 2193
vodní pl. rybník 11 131147
vodní pl. zamokřená pl. 6 3811
zast. pl. společný dvůr 3 1206
zast. pl. zbořeniště 1 1287
zast. pl. 97 43832
ostat.pl. jiná plocha 89 45016
ostat.pl. manipulační pl. 25 11773
ostat.pl. neplodná půda 61 26242
ostat.pl. ostat.komunikace 57 32563
ostat.pl. silnice 24 63288
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 845
Celkem KN 1134 3483017
Par. KMD 1134 3483017
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 31
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 15
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 88
obč.z. byt 8
obč.z. garáž 6
Celkem JED 14
LV 138
spoluvlastník 206

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.11.2013
S-SK GS 1:2880 1840 29.11.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 20.08.2019 03:17

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.