k.ú.: 653179 - Losina - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-jih email: kp.pjih@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3406 - Plzeň-jih NUTS4 CZ0324
Obec 557838 - Chotěšov NUTS5 CZ0324557838
Pracoviště 406 - Plzeň-jih

Obec s rozšířenou působností 3212 - Stod
Pověřený obecní úřad 32123 - Stod

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 51 1708725
zahrada 47 44212
ovoc. sad 1 2487
travní p. 32 467720
lesní poz 88 1035404
vodní pl. nádrž umělá 2 951
vodní pl. tok přirozený 6 8317
vodní pl. zamokřená pl. 5 265103
zast. pl. zbořeniště 3 2065
zast. pl. 53 22614
ostat.pl. jiná plocha 20 55709
ostat.pl. manipulační pl. 1 22
ostat.pl. neplodná půda 46 64676
ostat.pl. ostat.komunikace 74 66034
ostat.pl. silnice 10 27350
ostat.pl. zeleň 9 13081
Celkem KN 448 3784470
Par. DKM 448 3784470
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 37
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 52
LV 70
spoluvlastník 84

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 30.05.2019 1:1000 30.05.2019 *)
DKM 1:1000 12.11.2014
ZMVM 1:2000 01.10.1987 29.05.2019
S-SK GS 1:2880 1838 01.10.1987


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-jih.

vypočteno: 18.09.2020 11:00

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.