k.ú.: 653152 - Stojanovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557366 - Velhartice NUTS5 CZ0322557366
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 129 620229
zahrada 14 16500
travní p. 206 395270
lesní poz 13 362741
vodní pl. nádrž umělá 3 361
vodní pl. tok přirozený 9 4186
vodní pl. zamokřená pl. 1 2823
zast. pl. zbořeniště 3 699
zast. pl. 27 10610
ostat.pl. jiná plocha 7 2470
ostat.pl. manipulační pl. 4 3103
ostat.pl. neplodná půda 45 18923
ostat.pl. ostat.komunikace 83 51966
Celkem KN 544 1489881
Par. KMD 544 1489881
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 12
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 23
LV 38
spoluvlastník 56

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.06.2012
S-SK GS 1:2880 1837 28.06.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 19.08.2019 05:56

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.