k.ú.: 653136 - Chotěšov u Velhartic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557366 - Velhartice NUTS5 CZ0322557366
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 125 791212
zahrada 83 67474
travní p. 259 1272061
lesní poz 107 1606371
vodní pl. nádrž umělá 7 5287
vodní pl. tok přirozený 41 8652
vodní pl. tok umělý 15 4413
zast. pl. společný dvůr 3 421
zast. pl. zbořeniště 2 345
zast. pl. 89 34134
ostat.pl. jiná plocha 16 5188
ostat.pl. manipulační pl. 17 19113
ostat.pl. neplodná půda 88 54193
ostat.pl. ostat.komunikace 75 80575
ostat.pl. silnice 2 31534
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 403
ostat.pl. zeleň 2 1010
Celkem KN 934 3982386
Par. KMD 934 3982386
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 43
č.p. rod.dům 4
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če zem.stav 20
rozestav. 1
Celkem BUD 84
LV 90
spoluvlastník 117

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.12.2012
S-SK GS 1:2880 1837 11.12.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 22.08.2019 14:04

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.