k.ú.: 652814 - Chotčiny - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:381203012

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 552241 - Dolní Hořice NUTS5 CZ0317552241
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3112 - Tábor
Pověřený obecní úřad 31124 - Tábor

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 71 1320950
zahrada skleník-pařeniš. 1 25
zahrada 84 72758
travní p. 101 493904
lesní poz 80 3085634
vodní pl. nádrž umělá 2 2922
vodní pl. tok přirozený 20 3421
vodní pl. tok umělý 9 4059
vodní pl. zamokřená pl. 10 14757
zast. pl. zbořeniště 1 208
zast. pl. 68 36706
ostat.pl. jiná plocha 18 6706
ostat.pl. manipulační pl. 9 10848
ostat.pl. neplodná půda 15 13114
ostat.pl. ostat.komunikace 46 90943
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 3558
ostat.pl. zeleň 14 6921
Celkem KN 551 5167434
Par. DKM 317 5000019
Par. KMD 234 167415
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 11
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 14
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 15
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
bez čp/če zem.used 4
Celkem BUD 64
LV 94
spoluvlastník 140

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 28.11.2018
KMD 1:1000 12.12.2016
S-SK GS 1:2880 1830 28.11.2018


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 27.09.2020 06:45

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička