k.ú.: 652750 - Velký Újezd u Chorušic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 534838 - Chorušice NUTS5 CZ0206534838
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2114 - Mělník
Pověřený obecní úřad 21142 - Mšeno

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 373 4199516
zahrada 96 69489
ovoc. sad 28 69040
travní p. 2 10022
lesní poz 121 920846
vodní pl. nádrž přírodní 1 454
vodní pl. nádrž umělá 2 1685
zast. pl. společný dvůr 1 16
zast. pl. zbořeniště 14 7930
zast. pl. 152 80091
ostat.pl. dráha 2 11576
ostat.pl. jiná plocha 24 21480
ostat.pl. manipulační pl. 17 19909
ostat.pl. neplodná půda 67 63464
ostat.pl. ostat.komunikace 59 90094
ostat.pl. silnice 8 48882
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 9184
ostat.pl. zeleň 18 18575
Celkem KN 987 5642253
Par. DKM 35 540062
Par. KMD 952 5102191
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 54
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 28
č.p. rod.rekr 31
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 17
Celkem BUD 147
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 199
spoluvlastník 308

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.08.2015
DKM 09.05.2013 1:1000 03.07.2013 *) KPU Nebužely
KM-D 1:2000 27.12.2000 21.08.2015
S-SK GS 1:2880 1842 26.12.2000 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 22.07.2019 05:49

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.