k.ú.: 652750 - Velký Újezd u Chorušic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 534838 - Chorušice NUTS5 CZ0206534838
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2114 - Mělník
Pověřený obecní úřad 21142 - Mšeno

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 369 4188166
zahrada 96 69614
ovoc. sad 30 69135
travní p. 2 10022
lesní poz 121 922213
vodní pl. nádrž přírodní 1 454
vodní pl. nádrž umělá 4 2391
zast. pl. společný dvůr 1 16
zast. pl. zbořeniště 14 7930
zast. pl. 154 80197
ostat.pl. dráha 2 11576
ostat.pl. jiná plocha 25 21480
ostat.pl. manipulační pl. 18 20463
ostat.pl. neplodná půda 70 62454
ostat.pl. ostat.komunikace 68 89394
ostat.pl. silnice 13 57690
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 9459
ostat.pl. zeleň 18 18575
Celkem KN 1009 5641229
Par. DKM 39 585986
Par. KMD 970 5055243
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 53
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 31
č.p. rod.rekr 29
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 17
Celkem BUD 148
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 201
spoluvlastník 314

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 25.07.2019 1:1000 30.07.2019 *) KoPÚ Kanina
KMD 1:1000 21.08.2015
DKM 09.05.2013 1:1000 03.07.2013 *) KPU Nebužely
KM-D 1:2000 27.12.2000 21.08.2015
S-SK GS 1:2880 1842 26.12.2000 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 05.06.2020 11:30

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.